چند روز پیش یکی از بهترین دوستانم سعید زنگ زد و سالروز تندوره را به من تبریک گفت.حتما می گین تبریک واسه چی؟

عجله نکن واست می گم.

 من عقیل جاسمیان به همراه چند تن از دوستانم که جمعا 10 نفر می شدیم چند سال پیش سفری در تاریخ    ۱۸/۱۱/۸۵  به منطقه حفاظت شده تندوره داشتیم. اسم بچه ها از قرار زیر بود :

1-سعید غلامی.2-عقیل جاسمیان3-.قاسم محمدی.4-حسین عامری5-.حسن كاظمی.6-محمد كماسی

7-فرشاد شعاعی.8-جاوید جعفر پور.9-كوروش سلطانپور,10-حمید رضا ریحانیان

من و سعید به شدت سرما خوده بودیم فکر کنم درجه تب ما 39-40 بود الان میگین خالی بندی نکن ولی تمام بچه هایی که با ما اومده بودن شاهد هستند.

بگزریم می گفتم من وسعید از همدان به سمت تهران حرکت کردیم تا اونجا بچه ها رو از نزدیک ببینیم وبه سمت مشهد حرکت کنیم.تهران که رسیدیم توی بیهقی با بچه ها قرار داشتیم راستی نگفتم تا قبل از این ما بچه ها رو نمی شناختیم واو نا مارو!فقط یه آشنایی با قاسم داشتم اونم یه روز که همدان بود دیدمش همین. 

ما توی بیهقی بودیم پشت دفتر سیرو سفر روی صندلی!حمید زنگ زد گفت داره میات بچه ها هم تو راه هستند من قاسم رو شناختم ولی اون ما رو نشناخت با سعید رفتیم خودمونو معرفی کردیم و با اونایی که تا اون موقع رسیده بودن آشنا شدیم مثل حسین,فرشاد

بلیط از قبل گرفته شده بود دیگه باقی هم رسیدن وساعت 5 یا 6 بود که حرکت کردیم به طرف تندوره باقی ماجرا در ادامه مطلب..