بلاخره تکمیل شد و به زودی منتشر خواهد شد..........
گفته بودم خبری در راه است، خبری در مورد پروژه ای که بیش از 3 ماه زمان برد و اکنون آماده شد، بگذارید در این مورد با مقدمه ای کوتاه شروع کنم.
با توجه به تحصیلات و مطالعات ام نسبت به حقوق محیط زیست با این واقعیت روبرو شدم که قوانین و مقررات محیط زیست زودتر از آنچه تصورش را میکنید دستخوش تغیرات می شوند، این تغیرات و اصلاحات و تصویب قوانین جدید هر چند بنا به قانون از طریق روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع عموم میرسد(برای این است که میگویند جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) اما تغیرات قوانین هیچ گاه در کتاب هایی که قوانین ومقررات محیط زیست را مدون و منتشر کرده اند لحاظ نمی شود، چرا که هیچ مسئولیتی از سوی نویسنده و ناشر کتاب نسبت به خریدار آن کتاب احساس نمی شود. واقعیت امر این است که کتاب هایی که در قالب مجموعه قوانین ومقررات محیط زیست ایران تا کنون منتشر شده اند دارای اشکالاتی به شرح ذیل هستند:
1- کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ، شكار و صید مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از آب و هوا که ناشر آن معاونت پژوهش تدوین و تقیح قوانین و مقررات وابسته به ریاست جمهوری است در سال 1387 منتشر شده است، این کتاب با تمام اطلاعات و محتوایی که داراست در همه جا یافت نمی شود و باتوجه به توضیحات ابتدایی ام به روز نمی باشد و از سال 1387 تا کنون (1394) چاپ مجدد و اصلاح نشده است.
2- کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست ایران به کوشش نادر ساعد و پروانه تیلا ، ناشر خرسندی هر چند بعد از اتمام نسخ موجود دربازار تجدید چاپ شده و هر بار نسخه ای با طراحی جدید اما همان محتوای قدیم با اشتباهات متعدد چاپی و قوانین به روز نشده به شما معرفی می شود ولی تنها کسانی متوجه اشکالات فاحش ومتعدد و نواقص کتاب می شوند که دستی در مطالعات و پژوهش داشته باشند، برای همین بسیاری از خریداران از جمله برخی دوستان من هزینه ای برای کتابی پر اشکال پرداخت میکنند، اشتباهات واشکالات موجود از سوی اینجانب بار ها به ناشر کتاب(خرسندی) در نمایشگاه بین المللی کتاب گوش زد شده است که با این حال دیدم در سال های بعدی فقط جلد کتاب تعویض شده است!
3- کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست به گردآوری ناصر قاسمی(از اساتید پیشین ما) چند بار تجدید چاپ شده است که هر بار بنا به اتمام نسخ موجود دربازار بوده نه نیاز به تغیر محتوای کتاب و بروز نمودن آنف این کتاب هم با توجه به تغیرات و اصلاحات بسیاری از قوانین به روز نمی باشد ولی به نسبت دو کتاب بالا بهتر است. نمی دانم آخرین چاپ کتاب مربوط به کی می شود فکر کنم حداقل 2 سال پیش است اگر اشتباه نکنم و بیشتر نباشد.
4- کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست گردآورنده خانم عاطفه زاهدی است که فکر کنم وکیل هستند، مشکل کتاب جیبی ایشان وجود قوانین قدیمی و نسخ شده و به روز نبودن بسیاری از آنهاست، یعنی محتوای کتاب با توجه به چاپ اخیرش 1391 بسیار قدیمی تر است.
5- آخرین کتاب که میشه گفت نایاب است ولی کاملترین مجموعه در زمان خود بوده و تمام آن مدیون نظارت و زحمات دکتر فرهاد دبیری می باشد کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران است که ناشر آن سازمان محیط زیست بوده و فکر کنم آخرین تاریخ انتشار کتاب 1383 یا 1384 باشد من خودم چاپ 1379 آن را دارم. این کتاب با توجه به ارزشمندی هایش به روز نمی باشد و بسیاری از قوانین موجود در آن تغیر کرده اند.

بعد از این همه توضیحات که قرار بود کوتاه باشد که نشد
بر آن شدم که مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست را با توجه به نکات فوق تهیه کنم، این مجموعه تهیه شده در قالب اپلیکیشن اندرویدی تهیه شد.
حال قابلیت همراه داشتن این نرم افزار در تمام مکان ها و دسترسی به این مجموعه از سرتاسر ایران و حتی خارج از ایران فراهم شد.
تعدادی تصویر از این برنامه با این پست همراه میکنم و باقی تصاویر را همراه با توضیحات مفصل تر از برنامه در پست دیگری شرح خواهم داد.